За нас

Мисия на Частно средно училище
"Аз съм българче"
е да възпитаме у децата
любов и почит към Родината