Други документи

годишен отчет за работата по здои
годишен отчет за работата по здои
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НАРАННОТО НАПУСКАНЕ  НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НАРАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
Годишен план за дейностите по БДП
Годишен план за дейностите по БДП
Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ЧСУ  Аз съм българче
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ЧСУ Аз съм българче
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в училище 23-24
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в училище 23-24
План за работа на училищната комисия за превенция 23-24
План за работа на училищната комисия за превенция 23-24
Политика за защита на личните данни
Политика за защита на личните данни
Отчет четвърто тримесечие 2023г
Отчет четвърто тримесечие 2023г
Кратки правила за оказване на първа помощ
Кратки правила за оказване на първа помощ
Отчет трето тримесечие 2023г
Отчет трето тримесечие 2023г
Отчет второ тримесечие 2023г.
Отчет второ тримесечие 2023г.
Отчет първо тримесечие 2023г.
Отчет първо тримесечие 2023г.
Отчет четвърто тримесечие 2022г.
Отчет четвърто тримесечие 2022г.
ПЛАН ЗА РАБОТА НА  КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ  ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Мисия на Частно средно училище
"Аз съм българче"
е да възпитаме у децата
любов и почит към Родината