"...Дор на небо ясно слънце,
дор на очи свят, живот,
ще обичам аз от сърце
таз земя и тоз народ."


Създаването на ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ е продължение на всеотдайната ни работа за създаване и развитие на Частна детска градина „Аз съм българче“.

Частно средно училище "Аз съм българче" работи по проект "Интелигентно училище" .
 Основните елементи на иновацията са базирани на Теорията за множествената интелигентност на американския психолог проф. Хауърд Гарднър , според която децата трябва да се учат, развиват и възпитават, като се отчитат техните индивидуални заложби и типа интелигентност.
Стратегията на училището проектира развитието му чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите и организацията на дейностите. Стратегията е резултат от осъзнатата в училищната общност потребност от реализирането и утвърждаването на образователен продукт, съответстващ на времето, в което живеем, съобразен с националния характер и ценности, но освободен от пороците на миналото- репресивност, еднотипност и нехуманност. Мисията на училището да предложи качествена и достъпна образователна услуга в сигурна, позитивна и атрактивна среда и обучение ориентирано към личността, интересите и
мотивацията на ученика и способностите му да прилага на практика усвоените компетентности.

Щастливи сме ,че повечето новозаписани деца са по препоръка от наши родители - за нас това е най-яркото потвърждение , че сме на правилния път!


За да сме съпричастни към името на нашето училище и защото наистина мислим,че в страната ни БЪЛГАРЩИНАТА и българското начало са най-голямата ценност на нацията ни,си поставяме реални цели,които ще осъществим заедно с нашия млад,сърдечен и амбициозен екип от педагози и психолози.

„ДА ОГРАНИЧИМ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“

 • Психолог
 • Видеонаблюдение
 • Контролиран достъп

„БЕЗ ДОМАШНИ, БЕЗ УРОЦИ У ДОМА“

 • Самоподготовка в клас
 • Работа по проекти

„АКО УЧЕНИКЪТ НЕ Е ПРЕКРАСЕН МАТЕМАТИК, ТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАСЕН ТВОРЕЦ“

 • Поощряване на ценното във всеки ученик

„КАК Е МОЕТО ДЕТЕ? , КАК Е ВАШЕТО ДЕТЕ?“

 • Ежедневна обратна връзка

„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“

 • Стимулиране на българското самоопределяне
 • Народни танци
 • Ателиета по интереси и занаяти
 • Посещения на важни за българската история забележителности

„СПОРТЪТ Е ВАЖЕН!“

 • Многофункционален спортен салон
 • Занимания по народни танци, футбол, айкидо, балет

Мисия на Частно средно училище
"Аз съм българче"
е да възпитаме у децата
любов и почит към Родината

Актуални новини