СИГУРНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ Е НАШ ПРИОРИТЕТ

 • Контролиран достъп
 • Лицензиран транспорт
 • Среда без стрес и агресия
 • Ежедневна обратна връзка

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВИ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

 • Самоподготовка в клас
 • Работа по проекти
 • Възможност за индивидуални уроци

АКО УЧЕНИКЪТ НЕ Е ПРЕКРАСЕН МАТЕМАТИК, ТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАСЕН ТВОРЕЦ

 • Ранно откриване и развитие на заложбите и талантите, които ученикът притежава
 • Съдействие и подкрепа между ученици, учители и родители
 • Развитие според качествата и интересите на ученика
 • Подпомагане изграждането на реална самооценка и придобиване на увереност в себе си

СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА

 • Кариерен консултант 
 • Логопед 
 • Психолог 

„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“

 • Стимулиране на българското самоопределяне
 • Ателиета по интереси и занаяти
 • Посещения на важни за българската история забележителности

„СПОРТЪТ Е ВАЖЕН!“

 • Многофункционален спортен салон
 • Занимания по футбол, айкидо, бадмитон

Здравословно хранене

 • Разнообразно и пълноценно меню
 • Свежи плодове всеки ден
 • Вегетарианско меню
 • Меню за деца с алергии

Stem среда

 • Envision
 • G Suite
 • Lego Education
 • Khan Academy
 • Geogebra

Допълнителни занимания по интереси

 • Компютърно програмиране и роботика
 • Пиано
 • Поп и рок 
 • Ателиета и клубове по интереси и занаяти
 • Православни християнски ценности и традиции
 

 
Създаването на ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" в град Варна е продължение на всеотдайната ни работа за създаване и развитие на Частна детска градина "Аз съм българче" в града.

ЧСУ "Аз съм българче" работи по проект "Иновативно училище", чиито основни елементи на иновацията са базирани на Теорията за множествената интелигентност на американския психолог проф. Хауърд Гарднър. Според нея, децата трябва да се учат, развиват и възпитават, като се отчитат техните индивидуални заложби и типа интелигентност.


Стратегията на училището е базирана на непрекъснато развитие чрез:

- проектно-базирано обучение;

- SТЕМ среда и използването на голямо разнообразие от дигитални ресурси и платформи за обучение:

* Envision;

* Lego Education; 

* G Suite;

* Khan Academy;

* Geogebra;

- оптимизация и иновация в учебния процес, методите на преподаване, организацията на дейностите и технологиите, които се използват.

- създаване на образователен продукт, съответстващ на времето, в което живеем и съобразен с националния характер и ценностите ни. 

 

Мисия на Частно средно училище "Аз съм българче": 

- Да предлага качествена и достъпна образователна услуга. 

- Да предоставя сигурна, позитивна и мотивираща учебна среда.

- Да предлага обучение, ориентирано към личността, интересите и повишаване на мотивацията на ученика.

- Да развива способностите на всеки ученик, така че той да прилага на практика усвоените в процеса на обучението компетентности.


Тъй като сме съпричастни към името на нашето училище и защото наистина мислим, че в страната ни БЪЛГАРЩИНАТА и българското начало са най-голямата ценност на нацията ни, ние си поставяме реални цели, които осъществяваме заедно с нашия млад, сърдечен и амбициозен екип от отлично подготвени опитни педагози.

Щастливи сме, че голяма част от новозаписаните деца в ЧСУ "Аз съм българче" - Варна са по препоръка от родители на наши деца. За нас това е най-яркото потвърждение, че вървим по правилния път!

Благодарим ви за доверието и признателността!

    

                           

Мисия на Частно средно училище
"Аз съм българче"
е да възпитаме у децата
любов и почит към Родината

Новини