Междусрoчна ваканция - 03.02.2021 год.

добавена: 02 Февруари 2021

03.02.2021 год. е неучебен ден за всички ученици от ЧСУ "Аз съм българче".

Учебните занятия се възстановят на 04.02.2021 год. в присъствена форма за учениците от I до IV клас, включително и учениците от VII и VIII клас съгласно ЗАПОВЕД РД-01-52/26.01.2021 г.

Всички останали ученици (V, VI и X клас) продължават да се обучават в електронна среда!

 

Мисия на Частно средно училище
"Аз съм българче"
е да възпитаме у децата
любов и почит към Родината