Възможност за дистанционно обучение в ЧСУ,,Аз съм българче"

добавена: 11 Октомври 2021

Частно средно училище "Аз съм българче" приема ученици от V-ти до XII-ти клас за учебната 2021/2022 година, които пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия или са възпрепятствани да посещават училище в България.

???? В качеството си на лицензирано от МОН средно училище, ЧСУ "Аз съм българче" издава удостоверение за завършен клас, диплома за основно или средно образование.
???? Всички учебни часове се провеждат от висококвалифицирани учители по съответните учебни дисциплини.
???? Успешно завършилите ученици получават документи за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи, съгласно Държавния образователен стандарт за документите в образованието на Република България.

ℹ️ За повече информация, свържете се с нас:
+359 (0)897 477340 Цветомила Христова
+359 (0)896 612095 Дарина Петрова
???? https://balgarche.eu/distancionno-obuchenie/

Мисия на Частно средно училище
"Аз съм българче"
е да възпитаме у децата
любов и почит към Родината